@syte_official のラップスカートがお気に入り.#izumisfashion #syte #yojiyamamoto #fw #shoot #black #drmartens

@syte_official のラップスカートがお気に入り.#izumisfashion #syte #yojiyamamoto #fw #shoot #black #drmartens

@syte_official のラップスカートがお気に入り.#izumisfashion #syte #yojiyamamoto #fw #shoot #black #drmartens